Blogg

NP Gruppen och Winther Bygg satsar på sammägt företag

2018-08-15

NP Gruppen och Winther Bygg startar det samägda bolaget Front Up AB. Bolagets huvud inriktning kommer vara fasadarbeten i plåt med kringliggande detaljer.

NP Gruppen och Winther Bygg satsar på sammägt företag