Blogg

NP Gruppen, leverantör till HBV

2019-01-21

NP Gruppen har kvalificerat sig för HBV:s “Dynamiska inköpssystem 18-168 Solenergi“.

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. HBV genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med drygt 180 ramavtal hjälper HBV dagligen dess 350 st. medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för kundens hyresgäster.

För mer information om HBV.

NP Gruppen, leverantör till HBV