Blogg

Tätskiktsavtal med HBV

2019-12-18

NP-Gruppen tecknar ramavtal med HBV som beräknas vara värt mellan 150-250 MSEK över tre år
NP-Gruppen har tecknat ett ramavtal med HBV om att leverera tätskiktstak, avtalstiden är 2019-12-19 – 2021-11-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den del av ramavtalet NP-Gruppen tilldelats beräknas vara värt mellan 150-250 MSEK över 3 år och gäller 148 kommuner där NP Gruppen är rankad som 1:a leverantör.
Under 2019 har NP-Gruppen systematisk utökat sitt tjänsteutbud med tätskiktstak där potentialen för solenergi är större jämfört med plåttak. I ramavtalet är NP-Gruppen rankad som 1:a leverantör i följande län som innefattar totalt 148 kommuner: Södermanlands län, Östermalands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Hallands län, Västra Götalands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.
HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag bestående av drygt 360 medlemmar. HBV genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. HBV omsätter drygt 2 miljarder kronor.

Tätskiktsavtal med HBV