Blogg

NP Gruppen skriver avtal med Vasakronan

2020-04-23

NP Gruppen har skrivit ramavtal med Vasakronan gällande takarbeten som börjar gälla 2020-05-01 och sträcker sig till 2023-04-30.

NP Gruppen skriver avtal med Vasakronan