Blogg

Tilläggsisolering samt tätskikt.

2020-04-29

NP Gruppen har fått förtroendet av Haningebostäder genom förnyad konkurrensutsatt upphandling via HBV avtalet att leverera tilläggsisolering samt tätskiktstak för ett värde av 1 Mkr

Tilläggsisolering samt tätskikt.