”Man måste brinna för hantverket och ha viljan att skapa!”

Vi är specialister på tak. Vi har som plåtslageri klättrat runt och jobbat på Stockholms alla typer av hustak i ett halvt sekel. Under dessa drygt 50 år har vi satt heder i att alltid leverera kvalitet och stå för det vi lovar – oavsett hur stort eller litet jobbet är.

Får vi frågan “Beskriv NP-Gruppen med tre ord”, blir svaret:

  • Kundfokuserade
  • Hög kompetens
  • Kostnadseffektiva

När en av våra plåtslagare intervjuades, fick han frågan “Vad utmärker en bra plåtslagare?” Svaret blev citatet högst upp. Ingen på NP-Gruppen säger emot.

DSCF11901