NP-Gruppen har klättrat runt och jobbat på Stockholms alla typer av hustak i ett halvt sekel.

Vi erbjuder tjänster inom tak- och fasadentreprenad, tätskikt, takmålning, snöröjning av tak och service.

DSCF13061