Vi på NP Gruppen väljer att möta den kraftigt ökade efterfrågan av solenergi genom att ingå i svenska börsnoterade solenergiföretaget SolTech Energy.

Det är av största vikt att välja en seriös och kompetent partner när man köper och installerar en solenergianläggning. Självklart ska partnern vara kunnig inom solenergi, men minst lika viktigt är att välja en partner som kan tak. Vi har som plåtslageri klättrat runt och jobbat på Stockholms alla typer av hustak i ett halvt sekel. Det är på tak som de flesta solenergianläggningar installeras och för att dessa installationer ska hålla i decennier krävs god takkompetens.

NP-Gruppen kan tak – och SolTech Energy kan solenergi, tillsammans skapar vi ett tryggt och kompetent team som levererar säkra och lönsamma solenergiinstallationer.

Alla måste bli mer hållbara
När nya fastigheter upprättas och befintliga renoveras kan vi installera solenergi på både tak och fasad. Vi erbjuder både byggnadsintegrerade och traditionella solcellsanläggningar. De miljömässiga vinsterna är både en självklar drivkraft och en given bonus för att skaffa solceller.

Välkommen att höra av dig till oss för en förutsättningslös diskussion om tak och solenergi.